Zasakovací systémy

Zasakovací systémy

Speciálně navržené odvodňovací prvky 
pro zadržování dešťové vody a její řízené 
odvedení do podloží.

vyberte si

Vsakovací tunely

Příslušenství