Dotační program „Velká dešťovka“

Operační program životního prostření připravil 144. výzvu, kde žadatelé (obce, svazky obcí, školská zařízení, atd.) mohou žádat o dotaci, mimo jiné na retenční nádrže. Tato dotace je podporována 85% a jsou v ní zahrnuty veškeré uznatelné náklady jako, zemní práce, retenční nádrže, technologie na čerpání vody z nádrže, svody, dotační management, projektová příprava, atd.

144. výzva
Stav výzvy: Příjem žádostí
Podání žádostí do: 11.1.2021
Celková alokace výzvy : 1 mld.


Kontaktujte nás


Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami


Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků


akumulační nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku)


Příkladový projekt: Mateřská škola

Mateřská školka, jejíž zřizovatel je obec, disponuje travnatým dětským hřištěm. Vzledem k nutnosti zálivky této plochy především v letních měsících je školka nucena používat vodu z vodovodního řádu, což je především neekologické, ale také velice neekonomické.
Příklad investičních nákladů dotačního titulu
Aktivita Rozpočet v Kč bez DPH) DPH Rozpočet vč. DPH
Zpracování žádosti, zadávací dokumentace, projektové dokumentace, monitoringu 60.000,- 12.600,- 72.600,-
Realizace (stavební práce, retenční nádrž, čerpadlo, svod ze střechy) 300.000,- 63.000,- 363.000,-
Celkem 360.000,- 65.600,- 435.600,-
CELKEM   435.600 Kč 100%
DOTACE 370.260 Kč 85%
VLASTNÍ ZDROJE 65.340 Kč 15%

*výpočet je orientační
Příkladový projekt: Fotbalové hřiště

Město jakož to vlastník zastřešené fotbalové tribuny a nemovitostí sloužících jako kabiny a zázemí pro hráče a pracovníky by rádo poskytlo pomoc místnímu fotbalovému klubu, který bojuje s nedostatkem vody na kropení fotbalového hřiště. Projekt na vybudování retenční nádrže 100 m3 využívající především srážkovou vodu.Příklad investičních nákladů dotačního titulu
Aktivita Rozpočet v Kč bez DPH) DPH Rozpočet vč. DPH
Zpracování žádosti, zadávací dokumentace, projektové dokumentace, monitoringu 90.000,- 18.900,- 108.900,-
Realizace (stavební práce, retenční nádrž, čerpadlo, svod ze střechy) 900.000,- 189.000,- 1.089.000,-
Celkem 990.000,- 207.900,- 1.197.900,-
CELKEM   1.197.900 Kč 100%
DOTACE 1.018.215 Kč 85%
VLASTNÍ ZDROJE 179.685 Kč 15%

*výpočet je orientační